PRIVACY POLICY KUPBILET.PL

Polityki Ochrony Prywatno艣ci serwisu www.kupbilet.pl

 

 

1.            Niniejsza Polityka Prywatno艣ci okre艣la zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U偶ytkownik贸w w zwi膮zku z korzystaniem z serwis贸w internetowych udost臋pnianych w domenie www.kupbilet.pl lub innych domenach administrowanych przez TICKETING SYSTEM Sp. z o.o. odnosz膮cych si臋 do niniejszej Polityki Ochrony Prywatno艣ci.

 

2.            Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TICKETING SYSTEM Sp. z o.o.
z siedzib膮 w Bytomiu przy ul. Bernardy艅skiej 1, KRS 0000402436, NIP 6263006457, REGON 242784072 zwana dalej Sp贸艂k膮.

 

3.            Administrator dok艂ada wszelkich stara艅, aby zapewni膰 wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem, zgodnie ze wszystkimi obowi膮zuj膮cymi przepisami. Ochrona danych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. W trosce o bezpiecze艅stwo powierzonych nam danych opracowali艣my wewn臋trzne procedury i zalecenia, kt贸re maj膮 zapobiec udost臋pnieniu danych osobom nieupowa偶nionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno艣膰 z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw膮 o ochronie Danych Osobowych, ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp贸lnotowego. Wdro偶yli艣my szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋 dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.

 

4.            Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL) (tzw. "bezpieczne po艂膮czenie").

 

5.            Dane osobowe podawane w formularzach s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.

 

6.            Sp贸艂ka jest tak偶e administratorem os贸b zapisanych na newsletter i os贸b zapisanych na notyfikacje web push.

 

7.            Dane Osobowe przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶anej przez U偶ytkownika oraz w przypadkach, w kt贸rych przepisy prawa upowa偶niaj膮 Administratora do przetwarzania danych osobowych:

a.         zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych.

b.         zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Ochrony Prywatno艣ci.

c.         w zakresie i celu niezb臋dnym do nawi膮zania, ukszta艂towania tre艣ci Umowy, zmiany b膮d藕 jej rozwi膮zania oraz prawid艂owej realizacji Us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.

d.         w zakresie i celu niezb臋dnym do wype艂nienia uzasadnionych interes贸w (prawnie usprawiedliwionych cel贸w), a przetwarzanie nie narusza praw i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

e.         w zakresie i celu zgodnym ze zgod膮 wyra偶on膮 przez U偶ytkownika je艣li聽 zapisa艂 si臋 na newsletter,

f.          w zakresie i celu zgodnym z wyra偶on膮 przez U偶ytkownika zgod膮 je偶eli聽 zapisa艂 si臋 na notyfikacje web push.

 

8.            Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniach w nast臋puj膮cy spos贸b:

a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b)    w trakcje sk艂adania zam贸wienia w Serwisie,

c)    poprzez gromadzenie plik贸w 鈥瀋ookies鈥 [patrz Pliki Cookies w stopce Serwisu],

d)    zbieranie informacji zwi膮zanych z przegl膮daniem zawarto艣ci Serwisu przez U偶ytkownik贸w, takie jak liczba i 藕r贸d艂o wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przegl膮dane tre艣ci, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odes艂ania, p艂e膰, wiek, zainteresowania, lokalizacja, dane identyfikacyjne urz膮dzenia przeno艣nego, operatora us艂ug internetowych oraz abonenta czy numer IP komputera. Administrator nie 艂膮czy takich informacji z Danymi Osobowymi U偶ytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji U偶ytkownika, chyba 偶e jest to niezb臋dne dla prawid艂owego 艣wiadczenia Us艂ugi.

Administrator wykorzystuje informacje, o kt贸rych mowa w pkt. 9 powy偶ej, wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczeg贸lno艣ci dla oceny zainteresowania tre艣ciami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawarto艣ci Serwisu i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug oraz przeprowadzenia kampanii marketingowych.

 

9.            Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania u偶ytkownik贸w naszego Seriwsu nie nosz膮 znamion zachowa艅 robot贸w. W takiej sytuacji mo偶emy ujawni膰 Google LLC Tw贸j adres IP

 

10.          Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umo偶liwiaj膮 Administratorowi, w szczeg贸lno艣ci, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowa艅 i preferencji U偶ytkownika. W wi臋kszo艣ci przegl膮darek internetowych mo偶na kasowa膰 pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokowa膰 wszystkie przysy艂ane 鈥瀋ookies鈥 lub ustawi膰 ostrze偶enie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o takich funkcjach, nale偶y zapozna膰 si臋 z instrukcj膮 obs艂ugi lub ekranem pomocy przegl膮darki internetowej.

 

11.          Ograniczenie lub zablokowanie obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e spowodowa膰 utrudnienia lub uniemo偶liwi膰 korzystanie z Serwisu, dla kt贸rego stosowanie tych plik贸w jest niezb臋dne.

 

12.          Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez u偶ytkownika jednak niezb臋dne w celu realizacji zam贸wie艅 z艂o偶onych w Serwisie.

 

13.          Dane podane w formularzach s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obs艂ugi kontaktu informacyjnego.

 

14.          W zakresie uzasadnionym dan膮 Us艂ug膮, Administrator mo偶e poprosi膰 U偶ytkownika o podanie w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮cych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru PESEL i dokumentu to偶samo艣ci. W regulaminie Us艂ugi mog膮 zosta膰 wskazane inne Dane Osobowe, kt贸re U偶ytkownik powinien poda膰 w celu skorzystania z Us艂ugi.

 

15.          Dane Osobowe pozostawione w Serwisie nie zostan膮 sprzedane ani udost臋pnione innym podmiotom ani偶eli upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa. Sp贸艂ka ma prawo udost臋pnia膰 dane osobowe U偶ytkownika oraz innych jego danych podmiotom upowa偶nionym:

a)     na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania czy organizatorom wydarze艅 o podwy偶szonym stopniu ryzyka),

b)     gdy u偶ytkownik wyrazi na to zgod臋,

c)      gdy b臋dzie to niezb臋dne w celu 艣wiadczenia Us艂ug.

 

16.          Do danych osobowych zbieranych od U偶ytkownik贸w Serwisu maj膮 bezpo艣redni dost臋p jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz podmioty dzia艂aj膮ce w jego imieniu.  Zobowi膮zani s膮 oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemo偶liwienia dost臋pu do nich osobom niepowo艂anym.

 

17.          Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 (je偶eli Sp贸艂ka jest ich administratorem) ma w dowolnym momencie prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

18.          W przypadku zmiany Danych Osobowych, U偶ytkownik powinien zadba膰 o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, je偶eli taki posiada.

 

19.          Usuni臋cie Danych Osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

20.          Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych w Sp贸艂ce jest mo偶liwy drog膮 elektroniczn膮 poprzez formularz kontaktowy znajduj膮cy si臋 w menu Konsultant online w stopce Serwisu.

 

21.          Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych U偶ytkownika po rozwi膮zaniu Umowy lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie na potrzeby realizacji zawartej umowy b膮d藕 dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych

 

22.          Sp贸艂ka zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatno艣ci serwisu, na kt贸re mo偶e wp艂yn膮膰 rozw贸j technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozw贸j naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Sp贸艂ka b臋dzie informowa膰 w spos贸b widoczny i zrozumia艂y.

 

23.          W Serwisie mog膮 pojawia膰 si臋 linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia艂aj膮 niezale偶nie od Serwisu i nie s膮 w 偶aden spos贸b nadzorowane przez serwis www.kupbilet.pl. Strony te mog膮 posiada膰 w艂asne polityki dotycz膮ce prywatno艣ci oraz regulaminy, z kt贸rymi zalecamy si臋 zapozna膰.

W razie w膮tpliwo艣ci co kt贸regokolwiek z zapis贸w niniejszej polityki prywatno艣ci jeste艣my do dyspozycji - nasze dane znale藕膰 mo偶na w menu 鈥 Kontakt 鈥 w stopce serwisu.The administrator of your personal data is Ticketing System Sp贸艂ka z o.o., with its registered seat at Bytom, ul. Bernardy艅ska 1, KRS 0000402436, NIP(Tax no.) 6263006457, REGON 242784072.

COPYRIGHT 2011-2009. Trademarks TickEventum, KupBilet.pl i EprintON are managed by FINCERTO Sp. z o.o. Share Capital: 50.000,00 z艂;
KRS nr 0000159398 (Regional Court Katowice-Wschod in Katowice);Bank Account no 83 1050 1331 1000 0022 8183 5559 at ING BSK SA o/Ruda 艢l膮ska; NIP 641-19-21-650; REGON 273358980
NoTextK0147
Logo TickEventum
Logo Printimus
Logo Printimus Pinball
Logo Facebook
Logo Dotpay
Logo Przelewy24
Logo Przelewy24